Nascholing.net: de open leeromgeving voor arts en apotheker Inloggen  |   
Home | Cursussen | Bestellen | Mijn pagina | Contact | FAQ
 
     

Zuurgerelateerde aandoeningen


Cursus over de kliniek, pathofysiologie en farmacotherapie van alle vormen van maagzuurgerelateerde aandoeningen. De inhoud is gebaseerd op de NHG-Standaarden, CBO-consensus en het Farmacotherapeutisch Kompas. De nascholing bestaat uit twee leermodules: A. Kliniek van zuurgerelateerde aandoeningen en B. Behandeling van zuurgerelateerde aandoeningen. In beide modules worden patiënten uit de huisartspraktijk besproken. De leermodules beginnen en eindigen met een toets.

Doelgroep
Huisartsen en verpleeghuisartsen.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 29,75.

Accreditatie
De cursus is niet meer geaccrediteerd (vervallen 1 mei 2009).

Toegang tot de cursus
Wilt u de cursus volgen en heeft u nog geen wachtwoord en dan kunt u hier kosteloos een wachtwoord aanvragen. Wilt u eerst een proefles volgen dan kan dat ook.
Wilt u meteen aan de cursus beginnen dan kunt u deze direct bestellen.


Link naar Extra FTO-materiaal
  • Richtlijnen Maag
  • Richtlijnenvergelijking Maag
  • Richtlijnen Maag per onderdeel samengevat
  • Geneesmiddelenoverzicht
  • Taxeprijzen
  • Classificaties voor refluxoesofagitis
  • FTO-materiaal van DGV
  • Achtergrondinformatie in Farmacotherapeutisch Kompas
  • Beslisschema's FTO maagmiddelen
  • Beslisbomen


Copyright © 2010 Telartis BV