Nascholing.net: de open leeromgeving voor arts en apotheker Inloggen  |   
Home | Cursussen | Bestellen | Mijn pagina | Contact | FAQ
 
     

Cardiovasculair risicomanagement: Dyslipidemie


In deze cursus leert u de huidige stand van zaken van de wetenschap aangaande cardiovasculair risicomanagement kennen, in het bijzonder dyslipidemie, met name de nieuwe richtlijnen van NHG en CBO, nieuwe risicotabellen, etc. In de cursus wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inzet, preparaatkeuze en het vervolgbeleid van statines bij hart- en vaatziekten en diabetes mellitus type 2.

Cursusinhoud
E-FTO: werkboek, toets en casuïstiek.
E-learning: entreetoets, leermodules en eindtoets.

Accreditatie voor openbare apothekers
De nascholing (e-FTO en e-learning) is niet meer geaccrediteerd (per 1 januari 2010)

Accreditatie voor ziekenhuisapothekers
De e-learning is niet meer geaccrediteerd.

Doelgroep
Openbare apothekers en ziekenhuisapothekers.

Kosten
De kosten voor deze cursus bedragen € 29,75.
De e-FTO cursus is gratis.

Toegang tot de cursus
Wilt u de cursus volgen en heeft u nog geen wachtwoord en dan kunt u hier kosteloos een wachtwoord aanvragen. Wilt u eerst een proefles volgen dan kan dat ook.
Wilt u meteen aan de cursus beginnen dan kunt u deze direct bestellen.

Link naar Extra FTO-materiaal
  • Geneesmiddelenoverzicht
  • Richtlijnen
  • Risicotabellen
  • Streefwaarden-Doses-Behandeldoelen
  • Calculators en tests
  • Powerpointpresentaties
  • Taxeprijzen
  • Websites
  • Voorschrijfcijfers
  • FTO-materiaal van DGV


Copyright © 2010 Telartis BV